خانه الی ، مازندران

ویژگی های طرح

شهرک آناناس، مجموعه ای با فضایی باز و محیطی آرام در شهرستان نور که پروژه ما در آن ساخته شده است. از نکات قابل توجه در طراحی ویلا دید و منظری است که در شهرک وجود دارد.
ساختار کلی و هندسه غالب این پروژه پاسخی است به نیازهای عملکردی و هندسه کلی سایت و محدودیت های اقلیمی. کلیت طرح از ترکیب سه مکعب مستطیل کنار هم شکل گرفته که با ایجاد ووید در طبقه اول یکپارچگی فضا تقویت شده.
پیش آمدگی تراس خطی در نمای اصلی حس دعوت کنندگی را تقویت نموده است و همچنین با ایجاد فضای نیمه محصور رو باز در ابتدای پروژه ضمن خوشامدگویی به مخاطب، فضای گرم و صمیمی را بوجود آورده است.
ساختار مکعب شکل اولیه بعد از لغزشی آرام، جا را برای نفوذ سبزینگی فراهم می آورد تا نور و هوای تازه به قلب پروژه رسوخ نماید.
نکته قابل اشاره در مورد حیاط جلو و عقب خانه اینکه باعث تعادل دمای بیرون و درون در فصل سرد و گرم می گردد. حیاط جلو یک منطقه آرام بخش مانند فضایی برای نوشیدن قهوه صبحگاهی است. این فضا مکانی است که باد، نور خورشید و سایه دیوار آجری با یکدیگر ملاقات می کنند تا سکوت شکل گیرد.
دیگر موضوع قابل ذکر در این پروژه خلق حیاط و دید اختصاصی برای آشپزخانه و نشیمن، فضای پاک بصری و ذهنی را برای کاربر این فضا تداعی نموده است. استفاده از درهای کشویی شیشه ای برای باغچه میانی باعث شده علاوه بر تهویه و نور طبیعی روز در فضای نزدیک به آن، ریز اقلیم خانه نیز بهبود یابد و همچنین باعث تعامل در اعضای خانواده و همنشین عملکردها می شود و در نهایت جایی برای خود می یابد و آرام می گیرد.
این طرح با هدف ایجاد یک فضای دنج و توام با سبزینگی و تک رنگ و ارائه کوران و هوای بسیار دلپذیر برای ساکنین در نظر گرفته شده است.
فضای عمومی و مهمان در طبقه همکف و فضاهای خصوصی در طبقه بالا توسط فضای سرگشاده پذیرایی با هم گفتگو می کنند.
همنشینی فعالیت ها بصورت مستقل و مماس با هم باعث شده در حین اینکه استقلال هر فضا حفظ گردد مرزها کمرنگ شوند تا به نوعی در یکپارچگی فضا خللی وارد نشود.
قرار دارن فضای خدماتی مانند پله، سرویس و آشپزخانه در سمت غرب باعث شده علاوه بر محدود کردن تابش در این جداره گرمای تابستان و بارش پاییز و زمستان نیز کنترل شود.
استفاده از پوشش سفید آجری برای پوسته کار هماهنگ با فضای نوی امروزی و همچنین درک مقیاس درست انسان از ساختار مکعب های سفید را بوجود آورده است.