بلوك سبك:


اين شركت مفتخر به ثبت اختراع واخذ گواهينامه در زمينه توليد بلوك هاي سيماني سبك با قابليت مسلح سازي مي باشد. لازم به ذكر است محصول ارائه شده علاوه بر سبكي، سرعت اجرا وغير آوار بودن، از لحاظ قيمت تمام شده اجرا نيز بدون احتساب كاهش هزينه ناشي از سبكي اسكلت سازه ارزانتر از ساير محصولات مشابه از جمله سفال مي باشد.
بلوك سبك تچرا از18-8 درصد در كاهش وزن سازه وبه تبع آن كاهش قيمت اسكلت سازه موثر مي باشد.

ديوار ساخته شده از اين محصول (بدون آستر) وزني كمتر از51 كيلو گرم در هر مترمربع دارد.

ويژگي بلوك سبك:

- وزن مخصوص بسيار پايين آن
- سهولت در حمل و نقل
- قابليت مصلح سازي
- كاهش خسارت ناشي از زلزله
- كاهش هزينه در سازه

بلوك سبك تچرا داراي سطوح شيار خورده ميباشد كه مزاياي آن:

1) اجراي تاسيسات برق در مسير شيارها وعدم نياز به كنده كاري.
2) برقراري اتصال مناسب ديوار به تكيه گاه ها ومسلح سازي ديوار براي تامين گيرداري اتصال وجلوگيري از ايجاد آوار ديوار در ساختمان.


بتن سنگ (بتن تزئيناتي-بتن استامپي):


بتن سنگ يك نوآوري با خصوياتي منحصر به فرد در صنعت ساختمان وعمران مي باشد كه به عنوان كفپوش در محوطه سازي و نماي داخلي و خارجي ساختمان، پياده روها، مراكز خريد، استخرها و... ميتوان استفاده كرد.
بتن تزئيناتي از نظر هزينه تمام شده و زيبايي جايگزيني مناسب براي كف سازي از طريق آسفالت، موزائيك وهمچنين نماي سنگي وسيماني ساختمانها مي باشد.

مزاياي اجراي بتن سنگ:

1) تنوع رنگ
2) تنوع طرح
3) مقاومت فشاري بسياربالا (حدود 350 كيلوگرم بر مترمربع)
4) سرعت اجراي بالا (حدود 200 الي 300 مترمربع ) در هر روز
5) مقاومت سايشي بالا
6) امكان اجرا در مناطق با موقعيت جغرافيايي وشرايط آب وهوايي خاص
7) نفوذ ناپذيري سطح كار

نحوه اجرا:

در اين پوشش نياز به قشري بتني به ضخامت 7 سانتيمتر وعيار حداقل 300 كيلوگرم بر مترمكعب است . پس از پخش و تسطيح بتن، پودرهاردنر در سطح كار پخش مي شود و با ليسه اي كردن آن قشري با خصوصيات و مقاومت هاي لازم روي بتن ايجاد مي شود. اين قشر در رنگ هاي دلخواه قابل اجراست و در نهايت با استفاده از استمپ طرح مورد نظر روي كار پياده مي شود. براي جلوگيري از چسبيدن استمپ به سطح كار از پودر جداكننده استفاده مي شود .